Gimtop->godło polski2.jpgnazjum nr 8 w Szczecinie, ul. Dubois 38/41
                         
 tel. (91) 421-20-04
 tel./fax (91) 423-28-88

 

 

Baza Gimnazjum nr 8 w Szczecinie

Gimnazjum nr 8 liczy 9 oddziałów co sprawia, że uczeń nie czuje się anonimowo w naszej szkole. Kameralna atmosfera powoduje, że nauczyciele dobrze znają swoich uczniów, a indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na sprawowanie właściwej nad nim opieki zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej. Szkoła zapewnia także dobre warunki bezpieczeństwa (monitoring, wejście pilnowane przez pracownika obsługi, dyżury nauczycieli na wszystkich kondygnacjach i przed wejściem, a w porze ciepłej - wokół budynku).

Motywujący system oceniania pozwala uczniom poprawić każdą uzyskaną ocenę, także podczas konsultacji pozalekcyjnych na których można wyjaśnić i utrwalić materiał.

Uczniowie są pod stałą opieką pedagoga szkolnego, który w każdej sytuacji służy pomocą, doradztwem i interwencją w rozwiązywaniu problemów młodzieży. Pedagog szkolny prowadzi terapię dla uczniów z ADHD oraz  dla dyslektyków, z którymi pracują także pozostali nauczyciele przedmiotowi.

Uczeń może codziennie zjeść obiad, a gdy chce kupić coś na śniadanie - nie musi opuszczać terenu szkoły (bufet jest na parterze wewnątrz budynku). Gimnazjum posiada salę gimnastyczną, siłownię, stoły ping-pongowe, gabinet pielęgniarski, Szkolne Centrum Informacji, nowoczesną pracownię informatyczną, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Podczas wszystkich zajęć uczeń może pozostawać na terenie budynku (zintegrowana architektura bez konieczności przechodzenia łącznikami czy też do innych budynków). Boiska wokół zapewniają pełną rekreację.

Nasi uczniowie mają możliwość samorealizacji w ramach Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Klubu Sportowego (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) oraz w różnorodnych kołach zainteresowań takich jak: Klub Europejczyka, Klub Kinomana, warsztatach teatralnych, akcjach charytatywnych, konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych oraz innych kołach przedmiotowych.


do góry
Gimnazjum 8 Szczecin | Dyrekcja | Nauczyciele | Pedagog szkolny | Pielęgniarka | Sekretariat | Psycholog
Dziennik elektroniczny | Plan lekcji | Rozkład dzwonków | Zajęcia pozalekcyjne
Aktualności | Rekrutacja | Galerie | Linki | Kontakt
Rekrutacja | Dla uczniów | Dla nauczycieli | Dla rodziców
admin www.gryf.pl
Gimnazjum nr 8 w Szczecinie - Gimnazjum 8 Szczecin - Gimnazjum 8 w Szczecinie - Gimnazjum nr 8 Szczecin - rekrutacja do gimnazjum Szczecin